Zdrowie w kontekście różnorodnych magazynów

Zrobiona próba przedstawienia istoty czasopism kobiecych udawadnia, iż to medium wykrada się tożsamej analizie, ogrom bywa pomyłek a także pozornych samowykluczeń. Ujawnia ono w zasadzie raport z celowości kobiecych kłopotów niżeli z sytuacji istotnej samych dziewcząt, choć w istocie ukazuje się różnicę między kobietami a mężczyznami i ją się eliminuje. […]